<> <> < id="container"> < id="header"> < id="headertop"> < id="log"> < id="CommHeader1_topNaviId_invleftul">中国知网旗下电子杂志网站< class="cl"> < id="headerlink" style="width: 198px;"> < class="cl"> < id="nav"> < id="nav_l"> < id="nav_c"> < class="cl"> < id="search_zazhi">

< id="results" class="results0"> < id="search_zm"> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z < id="nav_r"> < id="content"> < id="con"> < id="wz_left"> < class="wz_ly"> < class="wz_ly_l"> 来源:《师道》2019年第06期 作者:梁昌辉;吴艳玉; < class="wz_ly_r"> 选择字号 < id="changeText" class="text" style="overflow:initial;">

回归儿童立场,评价和引导儿童行为

分享到: 分享到QQ空间

<正>近来,有一部根据郑渊洁的童话所改编的电影短片《驯兔记》,片中男孩皮皮鲁的经历让人感叹、思考,甚至引起大家的争议。作为教师,我们深切体会到对儿童行为的教育评价之难之艰辛。尤其在今天的教育生态之下,教育评价带有某种程度的"敏感""冒险"与"高危"的意味。探讨这个问题,我们需要牢记的是教育的原点:为了儿童。需要明确的是回归儿童的(本文共计3页)       [继续阅读本文]

< class="cl"> < class="rh"> 下载阅读本文     订阅本刊< style="position:absolute;left: 120%;top: -15px;z-index:10;">    < class="cl"> < class="rh"> < class="cl"> < class="wztj">

相关文章推荐

< class="left_wztj"> < class="tablist"> < id="wz_right"> < class="right_book"> 师道杂志2019年第06期 < class="cl"> < class="book_text"> 师道
主办:中共广东省委教育工作委员会;广东教育工会
出版:师道杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:广东省广州市 < class="cl"> < class="book_btn"> < class="cl"> < class="r_ban">

本期目录

< class="cl"> < class="r_list"> < class="cl"> < id="footer"> < class="beian"> < class="cl">